Chill Express

Cenovnik poštanskih usluga

Isključivo na relaciji:
Novi Sad – Beograd, Beograd – Novi Sad

Chill Express

Standardni cenovnik za pošiljke do 50kg:

Redni broj:
Masa pošiljke (kg)
Cena bez PDV (rsd)
PDV (rsd)
Cena sa PDV (rsd)
1.
Do 0.5
300.00
60.00
360.00
2.
Preko 0.5 do 1
350.00
70.00
420.00
3.
Preko 1 do 2
400.00
80.00
480.00
4.
Preko 2 do 5
500.00
100.00
600.00
5.
Preko 5 do 10
600.00
120.00
720.00
6.
Preko 10 do 15
750.00
150.00
900.00
7.
Preko 15 do 20
900.00
180.00
1,080.00
8.
Preko 20 do 30
1,050.00
210.00
1,260.00
9.
Preko 30 do 50
1,250.00
250.00
1,500.00
Chill Express

Cenovnik usluga za dodatne usluge:

Redni broj:
Usluga:
Cena bez PDV (rsd)
PDV (rsd)
Cena sa PDV (rsd)
1.
Potvrda o uručenju pošiljke(Povratnica)
75.00
15.00
90.00
2.
Povrat potpisane otpremnice (dokumentacija)
75.00
15.00
90.00
3.
Ležarina po danu
25.00
5.00
30.00
Chill Express

Cenovnik usluga za otkupe i pošiljke sa vrednošću

Redni broj:
Usluga:
Cena sa PDV (rsd)
1.
Dostava otkupa na adresu pošiljaoca
90.00
2.
Uplata na tekući račun pošiljaoca
70.00
3.
Osiguranje vrednosti sadržaja pošiljke
1% od otkupne vrednosti pošiljke, minimalno 100.00

Primer: Šaljete paket od 0,5kg, poštarina je 360,00 rsd. Ako pošiljka ima otkup u vrednosti od 1000,00 rsd, to znači da će konačna poštarina iznositi: 450,00 rsd.