Chill Express

Usluge

Chill Express

Standardne usluge:

Chill Express

Dodatne usluge:

Pošiljke sa otpremnicom:

Korisnik ovu uslugu može da koristi, ako želi da prilikom isporuke pošiljki primalac potpiše i overi otpremnicu, a koju Chill Express vraća na adresu pošiljaoca naredni radni dan.

Pošiljke sa povratnicom:

Korisnik može da zahteva povratnicu koja označava pisanim putem da je primaocu uručena pošiljka. Ista povratnica se vraća na adresu pošiljaoca naredni radni dan.

Email izveštaj:

Chill Express vam nudi mogućnost da pošiljaocu bude elektronski isporučena potvrda o preuzimanju pošiljki, kao i primaocu da je izvršeno preuzimanje paketa. Email izveštaj su besplatni.

Pošiljke sa otkupom (pouzećem):

Pošiljke sa otkupom mogu slati fizička i pravna lica. Pošiljka sa otkupom se uručuje primaocu sa naplatom otkupa. Otkup pošiljke se isporučuje naredni radni dan nakon isporuke pošiljke fizički na adresu pošiljaoca, ili na prethodno navedenom tekućem računu.